Wikivarum

Om negativism

oktober 21, 2010
1 kommentar

Negativism som begrepp kommer från boken ”Kritik av den negativa uppbyggeligheten”

”Det tas för givet att det viktigaste i konstnärens gärning inte är huruvida hon t.ex. skapat ett vackert , fult, tankeväckande, gripande, sublimt, meditativt träffande verk – utan huruvida hon brutit mot regler.”

”Varför har kriterierna för om konstverket är intressant eller ej istället ersatts av kriterier för om konstnären genom sitt liv brutit mot några regler? Det är denna undran som fått oss att skriva den här boken”

”Märkligt nog är den som uttalar den `överskridande`utsagan i regel inte medveten om att han därmed står tryggt och stadigt bland en uppsättning ofarliga och vedertagna normer. Tvärtom uppfattar han det som om han på så vis intar en radikal och farlig ytterposition, utanför varje form av konsensus, tydligen utan att märka att merparten av hela det övriga kulturlivet sedan länge befinner sig i samma position.”

Annonser

Publicerat i Negativism