Wikivarum

Om löneskillnader (mellan könen)

oktober 20, 2010
1 kommentar

Våra massmedier upprepar gärna att det finns en löneskillnad mellan män och kvinnor.

Vad det talas mindre högt om är hur man räknat för att komma fram till denna löneskillnad. Som exempel får ni denna länk till kommunalarbetaren som även hänvisar till medlingsinstitutet.

Medlingsinstitutet är den statliga myndighet som praktiskt taget alla som diskuterar löneskillnader mellan könen har som källa. Den som exempelvis läser till sidan om länkarna hos SCB ser att det tydligt och klart står att deras källa är medlingsinstitutet.

Det är alltså på Medlingsinstitutets uppdrag ekonomen Hans Olsson räknat fram siffrorna som anges i KA. Den första siffran han anger 16% är ur diskrimineringssynpunkt rent nonsens. På medlingsinstitutets egen sida kan man nämligen läsa att:

”Den största skillnaden finns inom landstingen. Där är kvinnornas löner 28 procent lägre än männens.”

Det är alltså 16% fattigare kvinnor… fast ännu fattigare kvinnor i landstingen? Den som dock läser vidare får snabbt förklaringen på de konstiga siffrorna.

”Den viktigaste förklaringen till de stora löneskillnaderna inom landstingen är att män och kvinnor återfinns i olika yrken.”

Det var alltså inte lönediskriminering, det var olika yrkesval. Och inte nog med det man hade heller inte räknat med ålder eller utbildning. Hos KA kommenterar Hans Olsson detta

Notan blir lägre om man räknar bort skillnader i yrke, ålder och utbildning mellan män och kvinnor. Kvinnor har då i genomsnitt 6,5 procent lägre lön än män.”

Ok det låter ju bättre även om det såklart är helt oacceptabelt att kvinnor får en krona mindre än män för samma arbete under samma förutsättningar. Det påpekar även Hans Olsson:

”Den här standardvägda löneskillnaden kan enligt Hans Olsson ses som ett uttryck för ren könsdiskriminering.”

Problemet är att det är en lögn från honom från början till slut. Vid siffran 6,5% har man nämligen bara tagit hänsyn till ålder, utbildning och yrke.

Men det är betydligt fler saker som påverkar lönen, saker som Medlingsinstitutet inte alls tar hänsyn till i sina siffror.

Som om detta inte var nog så försöker sedan Hans Olsson utnyttja feminism för rent partipolitiska uttalanden.

”Då har vi fortfarande problemet med att hela kommunsektorn är lågavlönad. Det handlar om det jag kallar strukturell diskriminering och här måste man börja prata om hur vi värderar olika slags arbete.”

Hur bra koll man har på marknadsekonomi har förstås ingenting att göra med jämställdhet. Det här kallar han en jämställdhetsfråga enbart för att det minskar sannolikheten han blir kritiserad.

Anledningen att kommunsektorn är lägre avlönad är att den är avlönad av skattepengar som måste komma från den privata sektorns lönsamhet. Att sålunda kommunalanställda skulle kunna ha lika höga löner är en omöjlighet.

Trots detta tydliga besked från svenskt näringsliv så fortsätter massmedia att försöka inbilla folk företag skulle tjäna mer pengar bara de anställde fler kvinnor.

Annonser

Välkommen till en nyskapad blogg

oktober 20, 2010
3 kommentarer

Första inlägget, välkommen till mitt senaste galna påhitt.