Wikivarum

Om kvotering (till höga positioner)

oktober 20, 2010
Kommentera

Det finns en mängd ideologiska argument mot kvotering. Det tyngsta argumentet är dock att kvotering helt enkelt inte funkar.

Norge införde för ett tag sedan en lag som säger att det skall vara minst 40% kvinnor i företagens styrelser. Lagen infördes för att politiker lurades av genusforskare att tro att lagen skulle funka och jämställdhetstänk rinna ner i företagen.

Genusforskarna ljög dock för politikerna på i stort sett alla punkter. Antalet kvinnor som sitter i styrelser har nämligen inte ökat utan minskat

”Sedan Norge införde en kvoteringslag för kvinnor i bolagsstyrelser har antalet kvinnor i börsbolags styrelser minskat från 950 till 765. Anledningen verkar vara att bolag klassas om för att undkomma lagen.

En annan utlovad effekt som uteblev var en ökning av antalet kvinnliga chefer. Genuskunniga hävdade tvärsäkert att om fler kvinnor är i styrelsen så blir det fler höga chefer som är kvinnor. Även detta har visat sig vara bluff och båg.

Det finns till och med tecken på att högre andel kvinnor i styrelsen minskar antalet kvinnliga chefer i företaget. Det finns två tänkbara förklaringar till detta.

a) Kvinnliga chefsämnen blir istället styrelsemedlemmar pga lagen

b) Styrelsekvinnorna motiveras inte av högre jämställdhet utan av företagets bästa och ser det som en risk att anställa oprövade kvinnliga chefer framför erfarna beprövade manliga chefer.

Li Jansson på Timbro har sammanställt rapporten (pdf): Kvotering inte bara en kosmetisk reform

Ett vanligt argument för kvotering har på sistone varit att påstå kvinnor i ledningen ökar lönsamheten i företag.

Det är lätt att hitta tidningsartiklar i massmedia med det påståendet. När Svenskt Näringsliv prövar detta påstående i en meta-studie av 14 olika studier så visar det sig att även detta är en lögn från genusfolket.

”Det finns inget klarlagt samband mellan kvinnor i styrelser eller på toppositioner i företag och bättre ekonomiska resultat. 14 andra studier visar samma sak.”

Vid en ordentlig genomgång av studierna så konstaterar man att det i ungefär hälften finns viss korrelation men den förklaras på följande:

”Tänkbara förklaringar till att vissa studier visar på samvariation uppges av forskarna själva vara att lönsamma företag: Kan vara mer benägna att anställa kvinnor. Att de kvinnor som anställs i själva verket utmärks av att de är högutbildade och inte i första hand av att de är kvinnor. Att det är blandningen av kvinnor och män som ger större lönsamhet.”

Argumentationen är dock ofullständigt då den lider av det som i vetenskapen kallas ”direction problem” Det kan nämligen vara så att det de högkvalificerade kvinnorna själva som i högre grad dras till redan lönsamma företag.

Flera studier visar nämligen att en av de viktigaste faktorerna att bestämma vad högkvalificerade kvinnor arbetade med var vad kvinnorna själva var intresserade av.

Annonser

Publicerat i Könskvotering