Wikivarum

Om Mediefeminismen

september 24, 2011
Kommentera

Här kommer jag att förtydliga hur olika feministgrupperingar förhåller sig till varandra.

Vad är egentligen mediefeminism? Första gången uttrycket användes på Aktivarum var i detta inlägg med poängen det var kommersiell mediefeminism som hänvisade till Pelle Billings kommentar av ett inlägg skrivet av Elin Grelsson.

Statsfeminismen delas alltså upp i kommersiell mediefeminism och skattefinansierad radikalfeminism.

Därefter följde Amanda Schulmans mansfientliga artikel i Yourlife. Sedan fick vi även Malin Wollins manskränkande text som Aftonbladet publicerade på den internationella kvinnodagen. Highlights om män var:

”blir det ett sabla kackel bland tupparna i hönsgården”

Ett videoklipp på Youtube förtydligar skillnader mellan olika feministgrenar. Vidare så skriver Pelle Billing på Newsmill att dagens feminism är ett vänsterprojekt. Jag utvecklar hans resonemang i lathunden sist i inlägget.

Beskrivningarna här stämmer lika bra på de svenska feministgrupperingarna som på de amerikanska.

Detta med skillnaden att vad som här kallas mediefeminism är vad som i USA kallades marxistisk feminism och vad som i USA skulle kallas konservativ feminism skulle här ofta kallas antifeminism.

Att kalla marxistisk feminism för mediefeminism är helt logiskt. När Bernard Goldberg i sin bok om massmedias Bias skriver om feminismen så är det en tydlig koppling mellan politiskt korrekta vänsteråsikter och massmedia.

Lathund Feminismens grupperingar:

Radikalfeminism – Negativ syn på män, Negativ syn på kvinnor, Könsmaktsordning, Patriarkatet, Mansdominans,

Mediefeminism – Negativ syn på män, Neutral syn på kvinnor. Könsmaktsordning, Könsroller, Bryta normer

Liberal feminism – Neutral syn på män, Neutral syn på kvinnor. Individen, Uppmuntran

Konservativ Feminism – Positiv syn på män, Positiv syn på kvinnor. Olika fast lika bra, Intressen

Annonser

Publicerat i Jämställdhet

Om jämställdhet (och feminism)

oktober 20, 2010
2 kommentarer

Vi förespråkar jämställdhet i definitionen att det mellan könen individuellt skall råda:

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Denna definition anser vi står för riktig feminism. Andra definitioner står varken för jämställdhet eller för feminism. De står för specifika partipolitiska ideologier som bara utnyttjar feminism för att det skall bli svårare att kritisera dem.